+90 224 484 26 36 info@prs.com.tr

 

 
  • Çalışanların beklentilerini karşılayan, objektif ve adil bir ücret politikası uygulamak,
  • Stratejik İnsan Kaynakları planlaması ile rekabet gücünü arttırmak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek,
  • Çalışanların memnuniyet düzeylerini ölçümlemeyi, şirketimizin beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayarak çalışan motivasyonuna yönelik uygulamaları hayata geçirip tercih edilen bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Çalışanlarda yüksek seviyede sorumluluk bilinci oluşturmak,
  • Mevcut ve gelecek için yapılan doğru insan kaynağı planlaması ile işgücü ihtiyacının tam olarak karşılanmasını sağlamak,
  • Ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı, şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmak,
  • İnsan Kaynakları yönetiminde çözüm ve sonuç odaklı yaklaşım ile yenilikçi uygulamalar başlatmak, sistemler oluşturmak ve takibini gerçekleştirmek,
İnsan Kaynakları yönetiminin temel prensipleri olarak belirlenmiştir. Bu prensipler İK yönetiminin tüm süreçlerinde uygulanmaktadır.
 
2020 Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakkı saklıdır. Designed by  Espro Interactive